Working paper

El pensament polític de Pasqual Maragall en relació al federalisme i a l'encaix Catalunya-EspanyaProjecte de recerca sobre federalisme pluralista de Pasqual Maragall d’articulació territorial per a Espanya, que permeti un encaix estable de Catalunya en el conjunt d’Espanya, i a la vegada la seva integració a la UE.