Informes i estudis

Desigualtat, exclusió i pobresa a Catalunya dins la perspectiva europeaL’estudi constata que no només cal centrar l’atenció en les polítiques socials “pal·liatives” que proposa l’estudi de la URV “Diagnosi social de Catalunya. L’estat de la pobresa“, sinó que calen canvis estructurals i sistèmics per a resoldre les problemàtiques actuals de Catalunya. Canvis essencials en els nivells formatius de la població catalana i en el salari mínim, que haurien d’anar acompanyats també de canvis en l’estructura productiva, acostant les piràmides de formació i salaris a les dels nostre pars europeus.Etiquetes

Catalunya  Desigualtats  Europa