Informes i estudis

Empresa i Formació Professional - Efectes de 10 anys de crisi (2008-2018) i lliçons per la properaL'estudi "Empresa i Formació Professional - Efectes de 10 anys de crisi (2008-2018) i lliçons per la propera"  té la intenció d’analitzar les dades que s’obtenen de la situació dels graduats de Formació Professional derivades de l’enquesta d’inserció laboral que, mitjançant el sistema qBID, realitzen anualment el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta anàlisi es fa en el context dels canvis econòmics i socials que s’han produït a Catalunya i al món en els darrers anys i, molt especialment, en els efectes de la crisi de l’any 2008.


Documentació