Informes i estudis

Diversitat i convivència interculturalEn un món cada vegada més globalitzat, que afronta reptes compartits i dibuixa escenaris on cada vegada participen més actors, és imprescindible revisar els instruments, iniciatives i propostes que s’articulen per avançar en la construcció de societats segures, democràtiques, innovadores i pròsperes.

Aquest document és una guia per obrir un espai de reflexió, debat i discussió sobre el fenomen migratori i, especialment, la convivència en la diversitat en les societats democràtiques.