Josep Maria Vegara Carrió

Entrevista a Josep Maria Vegara (Barcelona, 1940). Doctor enginyer industrial. Catedràtic Emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona. Primer President de la Societat Catalana d’Estadística. Exdirector del Departament de Teoria Econòmica y exdegà de la Facultat de Ciencies Econòmiques de la UAB.

Va ser regidor de Programació i Pressupostos, de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona amb Pasqual Maragall d’alcalde, amb qui havia compartit projecte polític primer al FOC i després al PSC. Entre altres, ha dirigit la Revista Española de Economía, l’Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda-IEF, l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona-IERMB i l’Institut d’Estadística de Catalunya-IDESCAT.

Entrevistador: Josep Maria Muñoz
Durada: 21:28 min
Data: 5 de juny de 2014
Lloc: Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona
Realització i producció: Benecé Produccions
Idioma: català

Entrevista a Josep Maria Vegara Carrió del Programa Llegat Pasqual Maragall està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons 


Testimonis

Col·lecció de testimonis orals de persones que han compartit de manera diversa, parts de la trajectòria de Pasqual Maragall.

Aquesta col·lecció s’anirà ampliant progressivament incorporant nous testimonis de manera regular. Es vol aconseguir una visió variada i completa de la societat catalana de finals del segle XX i principis del XXI amb la figura de Pasqual Maragall com a element de referència.

Les entrevistes són enregistrades amb mitjans audiovisuals, i les ha portat a terme en Josep Maria Muñoz, director de L’Avenç.Les versions disponibles en línia són versions abreujades. Les entrevistes senceres es poden consultar per finalitats de recerca a l’Arxiu Pasqual Maragall contactant la Fundació.