Llegat Pasqual Maragall

Oberta la Convocatòria d'Ajut a la Recerca "Llegat Pasqual Maragall 2021"La Fundació Catalunya Europa amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, convoca la 8a edició de l'Ajut a la Recerca Llegat Pasqual Maragall. Aquest ajut a la recerca promou i estimula a investigadors i investigadores a realitzar estudis sobre els principals àmbits en els quals es van materialitzar el pensament i l'acció política de Pasqual Maragall, tant en la seva dimensió històrica com en el seu plantejament actual.

L'ajut està dotat en 5.000€ i la data límit per presentar les propostes és el 15 de setembre de 2021. Poden sol·licitar aquest ajut les persones que tinguin experiència acreditada en recerca en el camp de les ciències socials i que tinguin 40 anys o menys en el moment de presentar la sol·licitud.

El jurat valorarà com a mèrit principal que la recerca projectada tingui com a objecte els aspectes històrics o la vigència actual dels camps del pensament i l’acció política de Pasqual Maragall, i més concretament: 

 • Àmbit Ciutat:
  • Les polítiques socials dels governs locals
  • La governança metropolitana en perspectiva europea
  • El rol de les ciutats en la definició i aplicació de polítiques europees
 • Àmbit Europa:
  • La governança multinivell i la subsidiarietat a Espanya i a Europa
  • L’Europa social
  • L’impuls europeu a les transicions climàtica o digital
  • La cooperació territorial a Europa

La candidatura, així com el document de recerca final, es pot presentar en català, castellà o anglès. 

Consulteu les bases per a més informació. Per optar a l'ajut, ompliu el formulari adjunt i envieu-lo a info@catalunyaeuropa.net.