Llegat Pasqual Maragall

Conferència amb Leila Hadj-Abdou

Igualtat, equitat i no discriminacióLa gestió de la interculturalitat requereix garanties en la igualtat de drets i deures, però també en la igualtat d'oportunitats. Alguns aspectes de la diversitat, com el gènere, l'edat, l'origen, etc. es poden convertir en objectes de discriminació. És doncs, imprescindible, trobar instruments per fer front a aquesta situació. 

Conferència amb Leila Hadj-Abdou, investigadora del Migration Policy Centre. La conferència serà en anglès i hi haurà servei de traducció simultània al català.  

Moderarà la sessió Margarita León, investigadora de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la UAB 
Etiquetes

Interculturalitat  Migracions