Llegat Pasqual Maragall

Partidisme i (des)lleialtat federal a l'Estat autònomic espanyol. Seminari amb Javier Martínez-CantóJavier Martínez-Cantó ha presentat les primeres conclusions de la recerca “Partidisme i (des)lleialtat federal a l’Estat Autonòmic Espanyol” en un seminari amb acadèmics realitzat al Palau Macaya amb l’ojbectiu d’intercanviar opinions amb investigadors vinculats amb la temàtica. Martínez-Cantó és el guanyador de l’Ajut a la Recerca Llegat Pasqual Maragall 2018 que concedeix anualment la Fundació Catalunya-Europa amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. 

L’autor de la recerca parteix de la premisa de que l’Estat Espanyol és semi-federal, ja que les regions tenen un alt grau d’autogovern, però tenen poc pes en els òrgans centrals. La recerca analitza el comportament de cada partit des de les primeres eleccions democràtiques, tant a nivell central com autonòmic.

Martínez-Cantó arriba a algunes conclusions de l’estudi de la formació dels diferents governs com que dos partits d’àmbit estatal sempre prioritzaran l’eix esquerra-dreta o que les coalicions entre dos partits d’àmbit estatal són les menys probables. D’altra banda, l’estudi demostra que la probabilitat que un govern autonòmic acabi anticipadament és menor si hi una congruència amb el govern central. Pel que fa al nivell competencial de les autonomies, Martínez-Cantó constata un augment de traspassos quan un partit autonòmic té un major poder de negociació. En canvi, si es tracta d’un partit estatal el que està al govern d’una autonomia, la influència s’exerceix a través del propi partit, sobretot quan hi ha congruència amb el govern central.