Pràctiques Formatives

*Actualment sense places disponibles.

La Fundació Catalunya Europa compta amb un programa de pràctiques professionals per a estudiants que estan cursant l’últim any de grau o un màster o postgrau en ciències socials i que tenen interès en Europa i en els principals reptes que la societat ha de fer front  al segle XXI. Des del 2010 la Fundació té convenis amb les principals universitats catalanes i amb altres centres d’estudi per acollir estudiants que volen realitzar pràctiques tant curriculars com extracurriculars.

Estudiants en pràctiques curs 2017-2018

Virginia Castillo, estudiant de 4t curs de grau de ciències polítiques i l’administració a la UAB

Emilio Quintana, estudiant de 4t curs de grau en dret a la UAB

Anna Pescador, estudiant de màster de Relacions Internacionals de la UAB

Alexandros Triantaphyllou, estudiant de màster de Relacions Internacionals de la UAB

Ana Luna, estudiant de 4t curs de grau de ciències polítiques de la UB

Nuria Franqueza, estudiant de 4t curs de grau de ciències polítiques de la UB

Alberto Rodríguez, estudiant de màster d’Integració europea de la UAB

Elisabeth Stankovits, estudiant de relacions internacionals a Lafayette College

A més, la Fundació compta amb dos programes consolidats d’ajut i premi a la recerca per a investigadors de l’àmbit de les ciències socials:

- Ajut a la Recerca Llegat Pasqual Maragall - Ajut que s’emmarca en el programa Llegat Pasqual Maragall per dur a terme recerques sobre els principals àmbits ens els quals es van materialitzar el pensament i l’acció política de Pasqual Maragall, tant en la seva dimensió històrica com en el seu plantejament actual. L’ajut és de 5.000€ per un termini d’un any per realitzar la recerca.

- Premi “Catalunya Europa Segle XXI” – Amb el suport de la Fundació Banc Sabadell, la FCE premia recerques ja acabades sobre els principals reptes clau per a la Unió Europea contemporània en un món globalitzat i interdependent. El premi és de 2.500€