Actualitat Fundació

Comunicat de la Fundació Catalunya Europa


El Patronat de la Fundació en la seva reunió del dia 23 d'octubre de 2019 va aprovar la declaració següent:

COMUNICAT DE LA FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA

La judicialització del conflicte entre els governs de l’Estat i de la Generalitat ha desembocat -com era previsible- en una sentència del TS que complica encara més la possibilitat de trobar una sortida viable a la crisi actual.
Convençuts de que la política democràtica és la única que encara compta amb instruments per abordar el problema per la via del diàleg i la negociació, el Patronat de la FCE -fidel als seus objectius fundacionals- considera necessari

  • Posar fi a la privació de llibertat dels dirigents cívics i polítics el més aviat possible, considerant qualsevol de les fórmules disponibles;
  • Acabar amb les actuacions de violència o de coacció que pertorben la seguretat pública, limiten els drets ciutadans i malmeten el clima indispensable per a qualsevol aproximació entre les posicions discrepants;
  • Reclamar als mitjans de comunicació i als seus professionals un tractament contrastat i responsable de les informacions, per tal de racionalitzar el plantejament del conflicte i evitar-ne el desbordament emocional;
  • Fomentar espais ciutadans i institucionals de trobada i diàleg entre persones i entitats que mantenen opinions i posicions diverses sobre la qüestió i que tenen voluntat d’escoltar i d’intercanviar arguments entre elles;
  • Encetar urgentment el contacte -sigui directe o sigui per intermediaris- entre representants dels governs de l’Estat i de la Generalitat per tal d’explorar els diferents aspectes del conflicte en un calendari a mig termini.

La FCE considera que només així serà possible crear condicions necessàries per a que el poble de Catalunya pugui manifestar-se lliurement sobre el seu futur polític, després d’examinar les diferents alternatives en presència, els seus avantatges i els seus costos. Només aleshores podrà ser encarada amb eficàcia la solució de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen sectors amplis de la nostra societat, així com la renovació de les seves estructures productives i la recuperació d’una presència activa i constructiva en el context europeu i internacional.

Barcelona, 23 d’octubre de 2019.