Actualitat Fundació

Oberta la Convocatòria d'Ajut a la Recerca Llegat Pasqual Maragall 2018


Per cinquè any consecutiu la Fundació Catalunya Europa amb el suport de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, convoca un ajut a la recerca dins del programa Llegat Pasqual Maragall. El projecte s’ha d’emmarcar en els principals àmbits en els quals es va materialitzar el pensament i l’acció política de Pasqual Maragall, tenint en compte principalment 4 eixos: Ciutat, Democràcia i Federalisme, Europa i Mediterrani i Acció Política.

Poden optar a aquesta ajuda investigadors individuals o grups d’investigadors. En cas de ser doctorats, han d’haver obtingut el títol entre 2008 i l’any actual. Si es tracta d’un grup, la persona que lideri el projecte de recerca ha de ser qui compleixi el requisit de temporalitat.

La durada del projecte serà d’un any que començarà a computar a partir de l’acceptació de l’Ajut a la Recerca. Aquest ajut té una dotació econòmica de 8.500€. A més, la Fundació Catalunya Europa es compromet a impulsar la publicació del treball derivat de la recerca.

S’ha ampliat el termini per presentar sol·licituds fins el dilluns 16 d’abril de 2018 (aquest inclòs).