Debats

La Fundació Catalunya Europa presenta un estudi sobre despesa pública cultural al Parlament Europeu.Pere Almeda, politòleg i membre de l’executiva de la Fundació Catalunya Europa, va presentar l’informe “Public Spending on Culture in Europe, 2007-2015”, davant del Comitè de Cultura i Educació del Parlament Europeu, emmarcat a la sessió “Structural and Financial Barriers in the Access to Culture”.

L’informe presenta una comparativa de la despesa cultural pública als diferents països europeus, i constata una disminució de la inversió cultural considerable als països del sud, mentre que aquesta es manté als països nòrdics i centrals, un fet que genera un augment de la fissura cultural entre nord i sud.

En la mateixa sessió, Jill Cousins, directora executiva de la European Foundation, va presentar un estudi sobre els efectes del copyright a Europa. Segons Cousins, la durada dels drets intel·lectuals provoca un forat negre en les possibilitats d’accés al patrimoni cultural d’aquelles obres que, protegides encara pel copyright, ja no es reprodueixen.

Per altra banda, Frédéric Meseeuw, assessor del centre BOZAR de Brussel·les, va proposar la creació d’un esquema europeu de garanties per a Museus, amb l’objectiu de reduir els costos relacionats amb les assegurances d’obres, que sol representar entre el 20 i el 40% del total de despeses.

Per últim, Dick Mlenaar, investigador de la Universitat Erasme de Rotterdam, va exposar les dificultats impositives que pateixen els artistes que realitzen l’activitat en diferents països europeus, que  han de fer front a costos fiscals excessius ja que, a la pràctica, acaben pagant impostos tant als països on realitzen la seva activitat com als països on tenen la seva residència. 


Documentació


Etiquetes

Europa  Cultura