Conferència

Diana Reckien

Reptes urbans pel canvi climàticL’augment de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera ha suposat un augment de la temperatura global amb importants efectes ja palpables a diferents regions del planeta. El ritme d’aquest increment no té paral·lel en la història climàtica recent de la Terra. Aquest fet implica que, de no fer res, ens aboquem a un futur força incert i desconegut on les societats més vulnerables seran les que en patiran els efectes més negatius. De tota manera, les societats dites avançades tampoc no en quedaran al marge. La comunitat internacional es va tornar a mobilitzar com anteriorment ho va fer amb el protocol de Kyoto per tal d’intentar frenar, en la mesura del possible, els dràstics efectes predits abastament per la comunitat científica a través dels diversos informes del Panell Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC).

El darrer intent, el 2015, a la cimera de París, va significar un gran acord internacional per intentar frenar l’increment d’emissions i, en conseqüència, limitar l’augment global de les temperatures i els efectes del canvi climàtic. Les actuacions que implica aquest acord afecten profundament l’economia, el comerç, el transport, la salut i la societat en general. És possible aturar el canvi climàtic? Què en diu la ciència? Quins canvis hem d’implementar per fer front al canvi climàtic? Què significa l’augment de 2ºC per als habitants de la Mediterrània? Quins efectes té sobre les persones, societat i economia? Estem prou preparats? Què podem fer des de les ciutats? Com canviarà la nostra vida?

La ponent convidada per aquesta ocasió serà Diana Reckien, Doctora en Planificació Urbana i Regional i Gestió de Geo-Informació de la Universitat de Twente (Països Baixos). 

Modera la conferència Lorenzo Chelleri, director del màster Internacional "City Resilience Design and Management", investigador sènior de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i càtedra a la Urban Resilience Research Network (URnet). També forma part del grup de l'ONU per la creació del International Urban Resilience Institut (UN URI).

La conferència serà en anglès i hi haurà traducció simultània al català.
Etiquetes

Canvi climàtic  Ciutats  Re-City  Re-Think