“Amb la certesa que Catalunya pot aportar molt, però aprendre encara més.”
PASQUAL MARAGALL, President de la Fundació
Portada > Publicacions

14.04.2011
Col·lecció Bones Pràctiques nº5: ’Emprenedoria i foment de l’ocupació en el medi rural’
Fundació del Món Rural Ruralactiva. Emprenedoria rural Ponència Lleida

L’emprenedoria té un paper clau en el món rural en la creació de nova activitat econòmica i d’ocupació. La Fundació Catalunya Europa i la Fundació Món Rural han sumat esforços per compartir i debatre les millors estratègies per fomentar-la al Castell de la Fundació Abertis, a Castellet i la Gornal. La jornada s’ha plantejat com una petita plataforma per conèixer quines són les noves polítiques de desenvolupament rural que s’apliquen als països europeus, quin tipus de projectes es plantegen, quins són els nous reptes que haurà d’afrontar el món rural europeu, i com poden abordar-se de forma integral i unitària per generar noves oportunitats de creació d’empreses i per millorar les condicions de vida i treball de la gent que viu al món rural.

Bones pràctiques veïnes. Finlàndia, França, Itàlia i Anglaterra han dut a terme polítiques agrícoles i rurals d’èxit, viables i sostenibles en la vessant econòmica, social i ecològica.

Jusso Kalliokoski del Ministeri d’Agricultura i Boscos de Finlàndia: “L’aliança publicoprivada és imprescindible”

Finlàndia és un dels països més rurals d’Europa tot i això la quantitat d’explotacions agrícoles han disminuït substancialment. ”Cal una aliança entre empreses, institucions i administració pública”. Kalliokoski ha parlat del programa finlandès de foment de l’emprenedoria amb microempreses, l’objectiu de l’administració finlandesa és “fer que el món rural sigui atractiu”

Gerard McElwee de Nothingham Business School, emprenedoria rural: “Cal ensenyar l’èxit al negoci rural” 

Des de la vessant acadèmica, McElwee ha fet referència a la manca de professionalitat del sector rural: “hem de canviar aquesta economia informal a una de formal”. L’acadèmic ha parlat de la manca de lideratge d’algunes comunitats, ha destacat la necessitat de “formació i foment de l’emprenedoria creativa en l’àmbit rural” per a reactivar l’economia de la zona.

Geremia Gios, professor d’Economia a la Universitat de Trento i president de la fundació Vallarsa: “Hem de trobar la manera d’atraure la població jove”

La dinamització d’una petita vall del trentino italià és l’objectiu de la fundació Vallarsa. A la zona hi ha àrees que s’han despoblat i d’altres que han crescut gràcies al desenvolupament del turisme de neu o l’agricultura de qualitat. En els últims 50 anys ha perdut el 50% de la població, mentre que a Trento ha augmentat el 30%. La raó d’aquesta dispersió són les males infrastructures, la falta de serveis i l’envelliment de la població: “la nostra obsessió és que la població jove es quedi i la creació de llocs de treball”.

Raoul Battle-Font, President de CIVAM DU GARD: “Educar per reactivar”

La Federació Nacional de Centres per Valoritzar l’Agricultura i el Medi Rural té per objectiu impulsar l’agricultura i la ramaderia de qualitat, el comerç de proximitat , el desenvolupament territorial i la promoció de les energies alternatives. “Ens dediquem a modernitzar l’agricultura a través del coneixement i la formació”. La organització es centra en educar a les persones que arriben al camp sense formació. “Una peça clau de la comunitat són les dones, gràcies al finançament econòmiques del Fons Social Europeu hem pogut introduir a les dones al sector agrari”.

El turisme, una peça clau? Finlàndia és un dels països més boscosos d’Europa. Kalliokoski ha explicat que pretenen “convertir en un actiu el silenci i l’espai per fomentar una ment verda, ecològica i saludable”. La vall del Trentino ha observat un ressorgiment d’un turisme conscienciat i ecològic: esperançador per al sector rural.

En aquest sentit, l’impuls de l’emprenedoria és clau en el món rural per a generar una nova cultura que abasti nous sectors i noves activitats econòmiques i que permeti la inversió més enllà del subsidi. La creació d’activitat diversificada consolidarà l’economia rural i permetrà generar ocupació que garanteixi la fixació de gent al territori i per tant, l’equilibri i la cohesió territorial. Aquesta jornada ha permès que agents econòmics i socials del món rural i administració coneguin altres models que s’estan implementant a altres països i hagin debatut i compartit allò que sigui aplicable al nostre país. La Fundació del Món Rural emmarca aquesta activitat dins del projecte Rural Activa per impulsar l’emprenedoria rural i que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través dels departaments d’Economia, Treball i Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Model Rural Activa

El model Rural Activa, impulsat per la FMR vol promoure l’emprenedoria en les zones rurals vinculant totes aquelles entitats de l’àmbit públic i privat que treballen en el foment, la creació i la consolidació d’activitats empresarials en els municipis rurals catalans. Mitjançant una diagnosi de la situació actual que desenvolupa la FMR i que inclourà l’anàlisi de l’oferta de serveis (polítiques de foment a la creació d’empreses en el món rural català) i l’anàlisi de la demanda de serveis (característiques dels emprenedors i empreses rurals), es proposarà una sèrie de recomanacions i propostes de millora dels programes i /o ajudes existents a la creació d’empreses en les zones rurals.

El model Rural Activa, s’implementa en col·laboració amb altres agents del sector. Durant aquest any es treballa amb el foment de l’esperit emprenedor a les escoles, la creació d’una plana web que centralitzi la informació disponible sobre emprenedoria i ofereixi serveis per als emprenedors rurals, i la detecció dels nous jaciments d’ocupació, entre altres.

En aquest sentit, la FMR ha col·laborat amb la Fundació Catalunya Europa per poder organitzar aquesta aproximació a models de foment de l’emprenedoria rural d’altres països europeus, aprofitant l’àmplia experiència d’aquesta en la detecció de bones pràctiques europees en diferents àmbits.

Comunicació i Premsa
Fundació del Món Rural
Avinguda Josep Tarradellas, 8-10 àtic 
Barcelona 08029 
Telèfon: 933635988/973225935 
Mòbil: 692699967 

Fundació Catalunya Europa
Avinguda Diagonal 389, 2n
Barcelona 08008
Telèfon: 935538289
premsa@catalunyaeuropa.net


.

Documentació Relacionada:




facebook   twitter   twitter
 
Filtrar per Tematica:


Filtrar per Tipologia:


PUBLICACIONS RECENTS
Plaça Trilla 4, baixos 2a. 08012 Barcelona
Tel. (+34) 93 238 89 32
info@catalunyaeuropa.net


    Mapa
sitemap
RSS
facebook
  Seguiu-nos a
facebook facebook facebook facebook