“Catalunya vol aprendre i intercanviar idees, models, propostes i projectes amb la resta de regions i nacionalitats europees.”
PASQUAL MARAGALL, President de la Fundació
Portada> Llegat PM> Arxiu digital
  Arxiu digital

Arxiu digital - Llegat PM

L’Arxiu digital vol ser el repositori de referència sobre la figura i documentació relacionada amb Pasqual Maragall. La idea és que contingui la documentació més rellevant i de més interès públic, ja sigui còpia digital de documents originals o bé documents de síntesi, contextualització, eines de cerca, etc. dels mateixos (cronologies, comentaris, taxonomies, ...).

Té el doble objectiu de divulgar les propostes i actuacions plantejades o portades a terme per Pasqual Maragall, i alhora participar en la tasca de preservació de la memòria col·lectiva de Catalunya.

- Divulgació:

Contempla la publicació de diferents materials configurant col·leccions basades en el tipus de document o en la temàtica: reculls d’articles, discursos i conferències, etc. Aquestes publicacions sorgiran dels diferents eixos d’aquest programa de la FCE.

També amb aquest objectiu, es vol publicar periòdicament en la Newsletter de la FCE un comentari o reflexió sobre un document rellevant de PM (disponible al lloc web de l’Arxiu PM), fet per persones triades en cada cas en funció del tema o context del document. El conjunt de comentaris conformarà una col·lecció amb espai propi dins del lloc web de la FCE.

- Preservació:

El comodat signat el 2006 amb l’Arxiu Nacional de Catalunya ja va possibilitar les condicions més bàsiques de dipòsit i tractament arxivístic del fons documental. Es vol complementar aquesta tasca amb projectes de digitalització i disposició electrònica de les parts del fons que es creguin interessants, per tal de facilitar-ne la consulta i difusió.

La col·lecció documental de Pasqual Maragall es recull al lloc web del president: http://www.pasqualmaragall.cat/

 
Plaça Trilla 4, baixos 2a. 08012 Barcelona
Tel. (+34) 93 238 89 32
info@catalunyaeuropa.net


    Mapa
sitemap
RSS
facebook
  Seguiu-nos a
facebook facebook facebook facebook