“La Fundació Catalunya Europa neix amb el propòsit d'invertir en la recerca dels coneixements i de les bones pràctiques.”
PASQUAL MARAGALL, President de la Fundació
Portada > Eixos temàtics> Economia i benestar
   Publicacions
 
   Activitats
27.02.2018
Girona, progrés social a dues velocitats

Les comarques de la costa gironina estan perdent el tren de l’avanç social. Així ho constata l’estudi sobre l’Índex de Progrés Social a les Comarques Gironines, presentat per un dels autors de l’estudi, l’economista i membre de la Fundació Catalunya Europa, Jordi Angusto, acompanyat pel també economista i Delegat de la Fundació a l’Empordà, Joan Armangué.

L’estudi, que es va presentar a la Seu de la Diputació de Girona conclou que la situació de l’educació i l’habitatge a la demarcació és pitjor que la mitjana de Catalunya, com a conseqüència de la bombolla immobiliària, el turisme i la crisi. D’aquestes dades se n’extreu que qui en surt més mal parat són les comarques de la Costa, que presenten resultats molt pitjors en comparació a les comarques interiors.

La demarcació presenta taxes d’escolarització als 17 anys molt baixes, així com taxes d’estudis superiors menors a la resta de Catalunya. Pel que fa a l’habitatge, Girona és la demarcació amb més segones residències i més habitatges buits.

Tot això fa que es produeixi una forta divisió dins la pròpia demarcació de Girona, amb comarques que presenten resultats semblants o fins i tot superiors a la mitjana de Catalunya i comarques amb uns resultats molt inferiors, com l’Alt i el Baix Empordà. 
 
Plaça Trilla 4, baixos 2a. 08012 Barcelona
Tel. (+34) 93 238 89 32
info@catalunyaeuropa.net


    Mapa
sitemap
RSS
facebook
  Seguiu-nos a
facebook facebook facebook facebook